ส่งเสริมความยั่งยืนของกาแฟท้องถิ่น

ด้วยเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรในชุมชนกับผู้บริโภค
บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมกาแฟท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค จัดหาสารกาแฟอย่างมีจริยธรรม สนับสนุนและปลูกฝังการเติบโตที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
เราอุทิศตนเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ทีมสรรหาเมล็ดกาแฟดิบและผู้เชี่ยวชาญของเรา มีความตั้งใจในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกรท้องถิ่น และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
เราร่วมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ดอยสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ จังหวัดน่าน และที่ดอยอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อการเจริญเติบโตของชุมชนเกษตรกรทั้งสองพื้นที่ในระยะยาว

เราร่วมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ดอยสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ จังหวัดน่าน และที่ดอยอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อการเจริญเติบโตของชุมชนเกษตรกรทั้งสองพื้นที่ในระยะยาว

การดำเนินงานของเรา

การดำเนินงานของเรา ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์: เราสนับสนุนและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผลผลิตของชุมชน
ส่งเสริมการกำหนดราคาที่ยุติธรรม พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการกำหนดราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากผลผลิตที่พวกเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมา
เป็นสะพานเชื่อมเกษตรกรท้องถิ่นกับโรงคั่วกาแฟ เราเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่นและโรงคั่วกาแฟ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ส่งเสริมความยั่งยืนของกาแฟท้องถิ่น

จ.น่าน แหล่งปลูกขนาดใหญ่ของประเทศอีกแหล่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่สูง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูมิอากาศที่มีความชื้นและหนาวเย็นตลอดปี อีกทั้งแร่ธาตุในดินที่อุดมสมบรูณ์ เหมาะกับการปลูกกาแฟเป็นอย่างยิ่ง
การพัฒนาของเกษตรกร/พัฒนาการของเกษตรกร และยังมีภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านส่งเสริมด้านเกษตรแปลงใหญ่ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น สนับสนุนการแปรรูปและการส่งเสริมให้เป็นเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยสนับสนุนการศึกษานอกระบบและส่งเสริมปลูกกาแฟร่วมกับป่า ไร่กาแฟในจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นการทำในลักษณะครัวเรือน ไม่มีการจ้างแรงงานเก็บ จึงทำให้สามารถชูความพิถีพิถันในแบรนด์ได้ แหล่งปลูกกาแฟจะครอบคลุมหลายๆพื้นที่เช่นอ.ทุ่งช้าง เช่นบ้านมณีพฤกษ์ อ.ท่าวังผา เช่นบ้านสันเจริญ อ.บ่อเกลือ และอ.ปัวเป็นต้น มีการจัดตั้งชมรมกาแฟเพื่อจะมุ่งเน้นจัดอบรมความรู้เรื่องกาแฟโดยให้ชุมชนที่มีการผลิตกาแฟและแปรรูปเข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรรายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาอย่างทั่วถึง
บ้านสันเจริญ ดอยสวนยาหลวง จ.น่าน เป็นแหล่งที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่ง มีพื้นที่เยอะ และสามารถผลิตกาแฟต่อปีได้เป็นจำนวนมาก การปลูกกาแฟถือว่าแทบจะเป็นทุกอย่างของที่นี่เลยก็ว่าได้ เป็นชีวิตประจำวัน เป็นอาชีพ เลี้ยงปากท้อง ไร่กาแฟบ้านสวนยาหลวงนำโดยพี่เส็งและพี่จำรัตน์ผู้ที่ได้เรียนรู้และสัมผัสจากการใช้ชีวิตร่วมกับกาแฟ มีการพัฒนาผลผลิตทุก ๆ ปี เริ่มจากการขายเชอรี่กาแฟอย่างเดียว ขยับมาเป็นเริ่มทำวอชโปรเสสเอง “ทำให้เยอะและให้ได้คุณภาพ” เป็นเป้าหมายของพี่เส็งเและจำรัตน์ลยก็ว่าได้ ด้วยแหล่งปลูก สภาพแวดล้อม คุณภาพดิน ทำให้ที่นี่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ต้องลองดื่มถึงจะรู้
ด้วยเหตุนี้ บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ จึงเล็งเห็นประสิทธิภาพ และเริ่มเข้าไปสนับสนุนในการปลูกกาแฟ ซื้อเชอรี่ อุปกรณ์เครื่องจักร และพัฒนาคุณภาพและรสชาติให้ดีขึ้นกว่าเดิม บริษัทได้นำทีมขึ้นไปไร่กาแฟ ณ ดอยสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ จ.น่าน เพื่อติดตามผลผลิต และควบคุมคุณภาพในทุก ๆ ปี แนะนำเทคนิคในการโปรเสสกาแฟใหม่ ๆ เพิ่มฮันนี่โปรเสส และดรายโปรเสส อีกทั้งนำเทคนิค anaerobic เข้ามาใช้ เพื่อให้รสชาติของกาแฟออกมาซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังมีมีการคัดแยกสายพันธุ์ แยกกันทำโปรเสสอย่างชัดเจนเพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลาย
นอกจากการพัฒนากาแฟ ทางบริษัทยังร่วมกับหน่วยงานรัฐในการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นประจำอีกด้วย
แหล่งต่อไปที่ทางเราจะเข้าไปร่วมพัฒนาในปีนี้คือ บ้านอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ทางบริษัทได้สร้าง Washing Station เป็นสถานที่ไว้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร พร้อมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ และรสชาติ เพื่อยกกระดับคุณภาพ และราคา ให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

พื้นที่ บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ เข้าไปมีส่วนร่วม และดูแล

สวนยาหลวง

เราได้เข้าไปมีส่วนรวมในการสนับสนุนเกษตรกรสวนยาหลวง ด้วยความที่พื้นที่ดังกล่าวมีกาแฟที่คุณภาพดี สามารถผลิตได้ในปริมาตรที่เพียงพอต่อความต้องการ มีสายพันธุ์ Yellow ที่ค่อนข้างเยอะ สิ่งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างพี่เส็ง เกษตรกรไทย สวนยาหลวงที่มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการพัฒนากาแฟไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสายพันธุ์ หรือ Process ใหม่ๆ โดยทาง บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ ได้เข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ ที่ได้มีการทำ โรงสีเชอร์รี่ โรงตากกาแฟ หรือในเรื่องของการพัฒนากาแฟไทย ให้มีความ Special มากขึ้น อย่างเช่นมีการทำ Nan Suan Ya Luang Natural , Nan Suan Ya Luang honey anaerobic ที่เราได้ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มีการจัดคลาสเรียนพิเศษ ในเรื่องของการชิม , การ Cupping, การควบคุมคุณภาพ, การคัดเมล็ด
ตอนนี้เราได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรสวนยาหลวงมีการปลูกกาแฟโรบัสต้ามากขึ้น เพราะที่นี่มีเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่คุณภาพดี ให้รสชาติที่ชัดเจน แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ
มณีพฤกษ์ จุดเริ่มต้นมาจากการที่เราเข้าไปประมูลกาแฟของคุณชาติชาย แซ่ท้าว เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ รวมถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟมณีพฤกษ์ ที่ได้เพาะปลูกในสภาพแวดล้อม พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เมล็ดกาแฟส่วนใหญ่มีสายพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น เกอิชา จาวา เซเลน่า ทาง บิ๊ก แบล็ก
บ็อกซ์ ได้เข้าไปสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ในการทำ Process ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสีกะลา เครื่องวัดความชื้น ช่วยพัฒนาโรงตากกาแฟเพื่อให้คุณภาพออกมาดีขึ้น รวมถึงการเพาะปลูกให้มีปริมาณมากขึ้น ในอนาคตทาง เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้กาแฟไทยได้เข้าสู่เวทีการประกวด COE และรายการแข่งขันเวทีโลกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของเมล็ดกาแฟไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งใน หรือต่างประเทศ
อมก๋อย เป็นพื้นที่ใหม่ที่เราได้เข้าไปสนับสนุน ร่วมพัฒนากับเกษตรกรที่อมก๋อย ให้มีความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลานตากกาแฟ และสร้าง Washing station สำหรับทำ Process กาแฟ ทั้งเกรด Commercial และ Specialty อีกทั้งทาง บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ ยังเปิดรับซื้อผลเชอร์รี่กาแฟของดอยใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น ดอยมูเซอร์ ขุนยวง จอมทอง หรือกิ่วลม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพราะเมล็ดกาแฟจากที่นี่มีรสชาติที่ดี เกษตรกรมีความเอาใจใส่ในการเพาะปลูก โดยอนาคตเราจะมีการโปรโมทให้ที่นี่เป็นหนึ่งใน
ลาว เหตุผลที่ บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ เลือกพื้นที่ลาวในการสร้างไร่กาแฟเพื่อเพาะปลูกกาแฟทั้งสายพันธุ์อาราบิก้า และโรบัสต้า และ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรลาว เพราะที่นี่มีคุณภาพของกาแฟที่ดี รสชาติมีความเสถียร สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก ราคามีความสมเหตุสมผล โดยสารกาแฟที่มาจากที่นี่ ทาง บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ สามารถรักษา และควบคุมคุณภาพของกาแฟได้โดยตรง