BETTER BEANS
GREATER TASTE

บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ มีความมุ่งมั่นเสมอมาในการนำเสนอสารกาแฟที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังจัดหาแหล่งที่มาของสารกาแฟคุณภาพ จากเกษตรกรท้องถิ่น จากแหล่งเพาะปลูกทั่วโลก เพื่อส่งถึงผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับกาแฟคุณภาพดีและมีรสชาติที่หลากหลาย

ในระยะเวลาเกือบทศวรรษที่ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง วันนี้ บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ พร้อมที่จะเดินหน้าเป็นผู้นำตลาดทั้งในด้านยอดขายและการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดจากความสำเร็จและความแข็งแกร่งของแบรนด์ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้เชื่อมระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่นและผู้บริโภค ทำงานร่วมกับผู้ผลิตในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจ และเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง “เพราะเราเชื่อในการสนับสนุนและปลูกฝังการเติบโตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟใน ระดับท้องถิ่น”

BIG PLAYER

มาตราฐานความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา ได้รับยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

BIG TEAM

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย อีกทั้งยังมุ่งมั่นสรรหาแหล่งที่มาของสารกาแฟดิบคุณภาพ จากแหล่งเพาะปลูกทั่วโลก

BIG HEART

เราส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ชาวไร่ ชาวสวนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การตลาด และรายได้ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

BIG PASSION

เรามีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นสรรหาความรู้ แหล่งที่มา ตลอดจนขั้นตอนและเทคนิค เพื่อนำเสนอสารกาแฟดิบที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

BIG SIZE

เราพร้อมที่ให้บริการกับลูกค้าทุกคนทุกขนาดธุรกิจ จะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านยอดขายและการพัฒนา โดยอาศัยความสำเร็จและความแข็งแกร่งของแบรนด์เป็นรากฐาน

BIG NETWORK

เรามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรผู้ผลิตในท้องถิ่นและพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีหลากหลายได้อย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

BIG QC

เรามีทีมงานตรวจสอบมาตราฐาน ตลอดจน Q Graders ที่ได้รับการรับรองระดับสากล พร้อมทั้งมีขั้นตอนระบบตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อมั่นใจว่าเราจะส่งมอบสารกาแฟดิบคุณภาพสูงให้กับลูกค้า