Previous slide
Next slide

พบกับสารกาแฟ ของเราจากแหล่งผลิตทั่วโลก

สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟดิบ จากแหล่งเพาะปลูกกาแฟทั่วโลก
ที่เราคัดสรรมา เพื่อให้คุณได้ลิ้มลองกาแฟรสชาติดีที่สุด

ส่งเสริมความยั่งยืนของกาแฟท้องถิ่น

ด้วยเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรในชุมชนกับผู้บริโภค
บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ มุ่งมั่นส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟท้องถิ่น โดยการจัดหาสารกาแฟ อย่างมีจริยธรรม ผ่านกระบวนการการซื้อขายที่มีความรับผิดชอบและสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรในระยะยาว

ติดต่อเรา

ทีมของเรายินดีที่จะให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ
ท่านสามารถติดต่อเราได้ในช่องทางต่างๆ
บริษัท บิ๊ก แบล็ก บ็อกซ์ จำกัด
11/25 ถนนรัชดาภิเษก ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120