Thailand National Brewers Cup Championship 2023 และ Thailand Barista Championship 2023

Big Black Box ได้เป็นผู้สนับสนุนเมล็ดกาแฟดิบในการแข่งขัน 28 สิงหาคม 2022