3ช ชิม แชมป์ ชง

กิจกรรมที่เราได้คุณพันธ์เทพ เกษมศรี ณ อยุธยา(คุณจี๊ป) Champion Thailand National Brewer Cup 2023 ตัวเป็นๆให้เกียรติมาชงกาแฟให้เพื่อนๆ พี่น้องเหล่าคนกาแฟได้มาลิ้มลองกัน โดยมีเมล็ดกาแฟ จากหลากหลายสายพันธุ์ และ หลากหลาย แหล่งปลูกทั่วโลกด้วยการคัดสรรเลือกเมล็ดกาแฟ คุณภาพสูงจาก INTERNATIONAL GREEN COFFEE MARKET ของ BIG BLACK BOX วันที่ 30 พฤศจิกายน 2022