สมทบทุนร่วมกับด่านศุลกากรทุ่งช้าง

และบุคลากรด่านศุลกากรทุ่งช้างลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านน้ำลาด  ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน โดยกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ได้มอบผ้าห่มเพื่อ คลายความหนาว ขนม และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลาด วันที่ 4 มกราคม